Prizadevanje za kakovost in skrb za okolje

Pridobitev certifikatov za kakovost ISO 9001 in ISO 14001 je rezultat implementacije naših strategij za kakovost in okolje. Te so osredotočene predvsem na iskanje rešitev s pomočjo dialoga in raznih partnerskih sodelovanj, ki med seboj učinkovito koordinirajo in izrabljajo vsa znanja in potenciale podjetja.
Podjetje se že več let, v skladu s filozofijo predsednika uprave Pasqualeja Natuzzija, zanaša na svoje visoko usposobljene delavce v proizvodnem in storitvenem sektorju.
Danes, v času vedno večje osveščenosti na področju varstva okolja je tudi naše podjetje prevzelo in uveljavilo številne standarde, ki prispevajo k varovanju okolja.

Prizadevanje za kakovost in skrb za okolje sta danes neločljivo povezani vrednoti, na katerih temeljita tudi naša komercialna strategija in upravljavska filozofija podjetja.

Implementacija naših strategij za kakovost in varstvo okolja je spodbudila podjetje k trajnemu napredku, učinkovitosti in zmogljivosti organizacije, pomembno prispeva k iskanju vedno boljših rešitev za potrošnika, ima spoštljiv odnos do okolja, izboljšal pa se je tudi odnos do zaposlenih in splošne javnosti. Zaradi omenjenega napredka in izboljšav sta veliko pridobila predvsem naš potrošnik in okolje. Prav zaščiti okolja namenjamo vedno več pozornosti – pri procesu oblikovanja in proizvodnje sedežnih garnitur upoštevamo predvsem ekološke dejavnike (omejitev in/ali izločanje kemičnih onesnaževalcev iz materialov, ki se uporabljajo pri izdelavi končnega izdelka, kot so npr. kloroflorokarbon, formaldehid itd.), zmanjšujemo porabo energije, vode, emisij itd.

Podjetje namenja veliko pozornosti tudi organizacijski klimi – prispevati želi k pozitivnemu delovnemu vzdušju in varnosti svojih zaposlenih.

Če bo splošna javnost čutila, da je vključena v upravljavske aktivnosti podjetja, potem bo tudi bolj pripravljena na dialog s podjetjem, kar lahko izrazito pozitivno vpliva na rast in dobičkonosnost podjetja.